Nyt tarvitaan reilua yhteistyötä!

Suupohjan kuntien ja koko maakunnan menestys tarvitsee yhteen hiileen puhaltamista. Vain yhteisillä ponnistuksilla yli kuntarajojen olemme saaneet pidettyä alueella mm. maatalousoppilaitoksen. Valitettavasti Koti- ja laitostalousoppilaitosta ei ole alueella puolustettu riittävästi ja se on menetetty. Nyt sitä erityisesti kaivattaisiin, kun lähihoitajien koulutus on lähtenyt Kauhajoelta pois. Tämä näkyy vaikeutena saada lähihoitajia vakituisiin töihin ja loma-aikojen sijaisuuksiin. 

Meillä on pitkä yhteistyön perinne. Olemme yhdessä hoitaneet LLKY:ssä sosiaali-ja terveydenhuoltoa, ympäristöasioita ja kasvavaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyä. Myös elinkeinojen puolella meillä on paljon yhteisiä hankkeita takana ja puolustettavana alueen elinkeinojen kehittymistä.

Meillä on nyt uutena mahdollisuutena nostaa alueemme vahvaksi toimijaksi mm. bioenergian alueella. Se toisi yrittäjille ja maataloudelle uusia mahdollisuuksia, työntekijöille töitä, alueelle koulutettua työvoimaa ja yleistä vireyttä. Verotuloista puhumattakaan. Onneksi meidän aluetta yhdistää myös yhdessä rakennettu valokuituverkko. 

Moni ajelee töihin yli kuntarajojen. Niin minäkin. Siksi on tärkeää, että teemme yhdessä tekoja alueemme hyväksi. Näyttöjä yhteistyöstä ja tekemisestä on. Niitä on myös jatkossa hoidettava kuin hyvää parisuhdetta.

Esko Lehtimäki
kansanedustajaehdokas, Keskusta