Suomi menestyy, kun YRITYKSET menestyvät

Yrittäjät ja yritykset pitävät Suomenkin pystyssä

Ilman työ- ja yrittäjätuloa ei synny yhteiskunnalle tuloveroja eikä kulutusveroja. Työpaikka saa perheen muuttamaan haaveilemaansa rauhalliseen, turvalliseen asuinpaikkaan. Mahdollisuus yrittämiseen houkuttelee nuoren kokeilemaan siipiään. Kuvio on yksinkertainen, julkisen puolen työpaikat syntyvät verovaroilla, joiden lähteenä on yritystoiminta.

Yrityksen perustaminen helpommaksi

Tämän vuoden heinäkuusta voimaantuleva osakeyhtiön peruspääomavaatimuksen poisto madaltaa kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen. Se on yksi tämän hallituksen oikeaan osunut norminpurku.

Osinkoverotuksen tulee kannustaa yrittäjyyteen

Nykyinen yrityksen nettovarallisuuteen perustuva osinkoverotusmalli on hyvä, koska se on kannustanut yrittäjää jättämään voitot yritykseensä, jossa varat ovat olleet käytössä investointeihin. Hyöty ei kuitenkaan kohdistu pieniin, aloittaviin ja osaamiseen perustuviin yrityksiin. Verotuksen tasapuolisuutta toisi rinnakkainen järjestelmä, joka ei perustuisi yksinomaan nettovarallisuuteen.

Yrittäjävähennys johtaa tasapuoliseen verotukseen

Yrittäjävähennys on säilytettävä, koska silloin verotus on oikeudenmukaisempi yhtiömuodosta riippumatta. Vuonna 2017 voimaan tullut liikkeen- ja ammatinharjoittajalle myönnettävä yrittäjävähennys on säilytettävä ja sitä olisi tarvetta myös nostaa nykyisestä 5:stä 8 prosenttiin. Päättyvällä kaudella yrittäjävähennys on auttanut noin 340 000 suomalaista yrittäjää. Erään tilaston mukaan puolet yksinyrittäjistä ansaitsee vain alle 2000 euroa kuukaudessa.

Tulorekisterin ylilyönnit poistettava

Rekisteri reaaliaikaisuus on hyvä heille, joiden toimeentulo on etuuksien varassa, koska rekisterin avulla ei tule pitkiä odotusaikoja. Mutta rekisteriin tietojen ilmoittaminen tulisi järkevöittää. Esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöjen pienistä pilkkikisapalkinnoista ilmoittaminen on tarpeetonta. Vaikka rekisteriä on perusteltu mm Kelan tarpeella, on se myös verohallinnon väline harmaan talouden torjunnassa ja veropohjan tiivistämisessä. Tässä pitää kuitenkin sallia maalaisjärjen käyttö ja säilyttää suhteellisuuden taju.

Verotuksen ennakoitavuus ja vakaus ovat yrityksille tärkeitä asioita

Pidän hyvänä Keskustan tavoitetta, että tulevalle vuosikymmenelle laaditaan yritysverotuksen kehittämisestä ns. tiekartta, jolla ennakoitavuutta parannetaan. Se parantaa yritysten mahdollisuutta tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia.

Omistajavaihdos helpommaksi

Yritysten omistajanvaihdos on edessä seuraavan vuosikymmenen aikana lähes 50 000 yrityksessä. Vaihdosta pitää helpotta, koska on tärkeää, että nämäkin työpaikat säilyvät.

Arvonlisäverollisen toiminnan alarajaa nostettava

Nykyiset arvonlisäverotuksen rajat otettiin käyttöön vuonna 2016 ja se on nyt 10 000 euroa. Kun rajaa nostettaisiin, sillä helpotettaisiin pienten yritysten toimintaa ja kannustettaisiin yritysten perustamiseen. Sillä olisi oma vaikutuksensa myös työllisyyden paranemiseen. Kannatan nostoa nyt heti 20 000 euroon, pidemmällä aikavälillä korkeammaksikin.

Pidetään omistajuus kotimaassa

Pidän erittäin tärkeänä Keskustan tavoitetta, että yritykset voivat kasvaa kannattavasti Suomessa. Kotimaista omistajuutta pitää vaalia ja vahvistaa, siten saamme rahan kiertämään Suomessa ja työpaikat pysyvät täällä. Ei saa tehdä samanlaisia kauppoja ulkomaille kuin oli Fortumin myynti, jolloin omistajaohjauksesta vastasi Pekka Haavisto, tai lannoitetehtaan myynti Jyri Häkämiehen ollessa vastaavassa asemassa!

Näin tuumaa Esko

Esko Lehtimäki
koulutusjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
kansanedustajaehdokas
Puh. 040 550 6141
Sähköposti eslehtimaki@gmail.com 

Ilman työ- ja yrittäjätuloa ei synny yhteiskunnalle tuloveroja eikä kulutusveroja. Kuvio on yksinkertainen, julkisen puolen työpaikat syntyvät verovaroilla, joiden lähteenä on yritystoiminta.