Alueellinen KOULUTUS on turvattava

Artikkeli on siirretty sellaisenaan Esko Lehtimäen MUUTOSVOIMAA-vaalilehdestä.

Esko Lehtimäellä on vahva näyttö ammatillisen oppilaitoksen menestyksekkäästä johtamisesta. Hänen mielestään koulutusrahoituksen leikkaamisen pitää nyt loppua. Koulutus on tärkeä osa maakuntien elinvoimaa ja yritysten kehittämistä.

Lehtimäen mielestä koulutuksen keskittämiselle pitää sanoa: ei!

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on huolehdittava siitä, että täällä on tulevaisuudessakin kattava ammatillisen ja lukiokoulutuksen verkko.

Tuloksellista johtamista

Miehen näkemyksille on perusteita. Esko Lehtimäki aloitti Kauhajoella maatalousoppilaitoksen koulutusjohtajana 10 vuotta sitten.

Hänen aikanaan opiskelijamäärät ovat saaneet positiivisen suunnan ja 100-vuotias maatalousoppilaitos voi erinomaisesti. Oppilaitokselle on investoitu mm. alueensa ensimmäinen biokaasulaitos ja robottinavetta sekä perustettu uudet puutarha- ja eläintenhoitajien linjat.

Nykyisin Lehtimäki johtaa maatalousoppilaitoksen ohella Suupohjan ammatti-instituutin tekniikan ja liikennealan opetusta (sähkö-, rakennus- ja metallialat) sekä aikuiskoulutusosastoa.

Hyvänä kehityksenä hän pitää laajan osaamisen mahdollistavan valinnanvapauden lisääntymistä. Esimerkisi sähkö- ja rakennusalaa opiskeleva voi valita hitsausopintoja metallilinjalta ja päinvastoin.

Lehtimäki pitää välttämättömänä, että opetusta on saatava viitenä päivänä viikossa, jottei nuoria totuteta jo ammatillisessa oppilaitoksessa lomautuksiin ja lyhennettyyn työviikkoon.

Työ- ja yrityselämäyhteistyö tärkeää

– Olen ollut pitkään mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja tiiviissä yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Tiedän, mitä yritykset tarvitsevat ja mitä ne koulutukselta odottavat.

Maakunnassa ja koko maassa on puute lähihoitajista. Tulevina vuosina vaje kasvaa, kun koulutukset ovat keskittyneet ja hoitajamitoitusta ollaan hyvästä syystä muuttamassa. Työelämäyhteistyössä lähihoitajakoulutusten vähentyminen näkyy myös sijaisten saannin vaikeutena.

Myös korkeakoulutus alueella turvattava

Maakuntien nuorille pitää olla tarjolla myös korkeamman asteen koulutusta kotiseudulla.

Vaasassa koulutuksella on jo pitkät perinteet, mutta myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun monipuolinen opintotarjonta on ankkuroinut monet nuoret omaan maakuntaan.

Ammattikorkeakoulujen ja Vaasan yliopiston toiminta ja rahoitus on turvattava jatkossakin.

Esimerkkinä ennakkoluulottomista kokeiluista on ammatti-instituutissa tehdyt biokaasulaitteiden asennukset traktoreihin (säiliöt kuvassa) sekä biokaasu-luennot.

Traktorimuunnos maksaa 15 – 20 000 euroa ja auton muunnos 2 500 – 3500 euroa.
Biokaasu on kasvavien maatilojen uusiutuva energia, jonka tuottaminen tuo työtä Suomeen.