BIOKAASUSTA realistinen vaihtoehto lihaverolle

Kevään vaalien yhdeksi eniten vääntöä aiheuttaneeksi aiheeksi on muodostunut ilmastopolitiikka. Ilmastonmuutos täytyy tunnustaa vakavana yhteiskuntaamme kohdanneena haasteena, mutta sitä vastaan kohdistettavien toimenpiteiden täytyy pohjautua järkeen.

Osa poliitikoista ja puolueista on pyrkinyt tekemään suomalaisista syyllisiä globaaliin ongelmaan ja antanut tähän ratkaisuiksi lähinnä kieltoja ja rajoituksia nykyiseen elämäntyyliimme. Suomessa on monella osa-alueella mahdollista saavuttaa ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, mutta kieltämisen tai pakottamisen tie ei ole oikea.

Käytännön kokemukset kannustavat jatkamaan

Omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani osaan kertoa esimerkiksi nyt kovasti nousussa olevasta biotalouden uusimmasta suuntauksesta, biokaasun käytöstä energianlähteenä.

Biokaasu on uusiutuva, loppumaton luonnonvara, jonka teollinen tuotanto ja jalostaminen kyetään tekemään täysin paikallisesti. Muun muassa maatalouden biojätteistä muodostettavasta biokaasusta saadaan jalostettua vaikkapa polttoainetta ajoneuvoihin. Sen käyttö ajoneuvoissa on paitsi ympäristöystävällisempää, myös pitkällä tähtäimellä huomattavasti halvempaa verrattuna kaukomaista rahdattaviin perinteisiin polttoainesiin.

Henkilöautojen lisäksi biokaasua hyödyntävän järjestelmän voi jälkiasentaa myös vaikkapa traktoriin. Järjestelmän asennuksesta aiheutuvat kustannukset ovat henkilöautoille noin 2500 – 3500 euroa, traktorimuunnokselle taas noin 15 000 – 20 000 euroa.

Omalla työpaikallani, Suupohjan ammatti-instituutin maatalousoppilaitoksella Kauhajoella on tehty viime vuosien aikana ennakkoluulottomia kokeiluita biokaasun saralla. Oppilaitokselle on investoitu esimerkiksi alueensa ensimmäinen biokaasulaitos, tehty biokaasulaitteistoilla toimivia traktoreita sekä pidetty biokaasuaiheisia luentoja. Itse olen hankkinut täysin normaalista bensiinikäyttöisestä henkilöautosta muunnetun biokaasuversion ja todennut sen erittäin toimivaksi.

Investointitukea ohjattava ympäristöinnovaatioille

Tulevaisuudessa biokaasun käytön mahdollisuuksia on kaikkialla. Esimerkiksi maatalousyrittäjät voisivat jatkossa saada säästöjä perustamalla yhdessä biokaasulaitoksia, joissa lanta ja heinä muutettaisiin kaasuksi ajoneuvoihin tai vaikkapa sähköntuotantoon maatilan tarpeisiin. Samalla kun liiketoimintaan tulee säästöjä, tulee kuin huomaamatta tehtyä suuri ekoteko. Tällaiset investoinnit ovat kuitenkin varsinkin alkuvaiheessa aina riskialttiita ja tästä syystä peräänkuulutankin valtiolta investointitukien ohjaamista tämäntyyppisten projektien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Biokaasutalous on vain yksi esimerkki Suomen suurista mahdollisuuksista ympäristöpolitiikan saralla. Näissä vaaleissa äänestäjän tehtäväksi jää valita, lähteekö Suomi tekemään ympäristötekoja hyvillä innovaatioilla ja energiatehokkuudella vai esimerkiksi järjettömältä tuntuvalla lihansyönnin ja yksityisautoilun rajoittamisella.

Biokaasun ABC
  • Pystytään tuottamaan täysin paikallisesti esimerkiksi mätänevistä biojätteistä tai lannasta.
  • Voidaan käyttää polttoaineena ajoneuvoissa tai muuntaa sähkö-/lämpöenergiaksi.
  • Kuiva-aine on lannoitteena hyvä fosforin lähde.
  • Biokaasutuotanto luo työpaikkoja ja tuloja eri aloille maataloudesta suunnitteluun, laitevalmistukseen, metalli- ja kuljetusaloille.   
  • Nykyään vain öljyvaltioita hyödyttävät suomalaisten rahat jäisivät jatkossa kotimaahan


Suupohjan ammatti-instituutin maatalousoppilaitoksella Kauhajoella olemme kehittäneet luonnonvara-alan koulutusta rohkein ottein. Alueemme ensimmäisen biokaasulaitoksen ja opintoihin sisällytettyihin biokaasuaiheisten luentojen lisäksi Ammatti-instituutin hankkeessa on tehty biokaasulaitteiden asennuksia traktoreihin ja autoihin. Kokemukset osoittavat, että tätä kehitystyötä kannattaa ehdottomasti jatkaa!

Vaalitapaamisiini reissaan normaalista bensiinikäyttöisestä henkilöautosta muunnetulla biokaasuautolla. Hyvin on toiminut ja ilmasto säästyy. Tule tutustumaan mieheen ja biokaasumuunnokseen. Vaalikiertueen päivät: http://www.eskolehtimaki.fi/vaalikiertue/ 

Lue lisää esim. Motivan sivuilta: 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/biokaasu

Biokaasun syntykaavio. Lähde: Motivan sivut.