ELÄKKEIDEN ostovoima kuntoon

Eläkkeiden ostovoiman tarkistus on seuraavan eduskunnan tärkeimpiä uudistuksia Sote-päätösten läpiviemisen rinnalla.

Kaikille suomalaisille on luotava tasavertainen pääsy sairaanhoitoon ja sosiaalipalvelut on turvattava niin ikäihmisille, vammaisille henkilöille kuin muille niitä tarvitseville. Eli uudesta sotesta pitää saada päätös. Hyvä valmistelu ja pohja on jo olemassa.

Toinen tärkeä asia on laatia ohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. On suuri epäkohta, että pienituloisia eläkeläisiä on jo 170 000.

Keinoja on kansaneläkeindeksin leikkauksen ja jäädytyksen peruuttaminen, eläkkeiden verotuksen tarkistaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen.

Haluan myös tarkistuttaa kotitalousvähennyksen säännöt. Niitä muuttamalla kaikille, mm. yksinhuoltajille,  tulisi tasa-arvoisempi mahdollisuus ostaa palveluja. Samalla tämä lisäisi palveluyritysten työtä ja toisi työpaikkoja.

Turvallinen, arvokas ja hyvä vanhuus pitää olla jokaisen perusoikeus Suomessa

Hyvää hoitoa ja hoivaa ei saa uhrata rahantavoittelun alttarille. Nyt tulee panostaa ihmisten hyvään kotihoitoon ja laadukkaaseen palveluasumiseen sekä sellaisiin virkistys- ja toimintamuotoihin, jotka säilyttävät ikäihmisten toimintakyvyn mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen ja laitoshoidon väliin pitää saada nykyistä enemmän tuettua asumista.

– Päävastuu vanhustyöstä pitää olla julkishallinnolla ja yksityissektori voi tarjota lisäksi erilaisia palveluita. Tekeviä käsiä pitää olla riittävästi, valvonta aukotonta ja sanktiot määriteltynä, mikäli epäkohtia ilmenee.

Yhdistysten ja vapaaehtoisten panos vanhustyössä on kasvanut. Näen työn mittaamattoman arvokkaana. Kolmannen sektorin työtä pitää vaalia ja tukea. Kaikki, mikä parantaa vanhuksen arkea, poistaa yksinäisyyttä ja tuo turvallisuutta elämänkaaren loppuun, on tärkeää.

Näin tuumaa Esko

Esko Lehtimäki
koulutusjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
kansanedustajaehdokas
Puh. 040 550 6141
Sähköposti eslehtimaki@gmail.com 

Eläkelaisten asiat sisältyvät uuden eduskunnan kiireisimpien tehtävien listalle.
Eläkkeellä olevien taloudellisesta toimeentulosta ja sosiaalisista tarpeista on huolehdittava myös työelämän jälkeen.