ESKON NAPAKAT KANNAT

Mitä mieltä olet Esko näistä?

ALUEPOLITIIKKA

Suomen alueiden tasapainoinen kehittyminen on meidän kaikkien etu ja sillä edistetään kestävää kehitystä.

KOTIMAINEN RUOKA

Kotimainen ruoka on puhdasta, turvallista ja sen alkuperä tiedetään. Siitä saa 340.000 suomalaista työtä ja hyvinvointia.

IKÄYSTÄVÄLLINEN SUOMI

Eläkkeellä olevat ihmiset ovat aktiivisia kansalaisia. He ovat vapaaehtoistyön voimavara. Heidän taloudellisesta toimeentulostaan ja sosiaalisista tarpeistaan on huolehdittava myös työelämän jälkeen.

PERHEET

Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin maa, jossa päävastuu lasten kasvatuksesta on kuitenkin perheillä. Perheet osaavat itse päättää lastenhoidosta kotihoidon, päiväkodin tai jonkun muun hoitomuodon kesken. Jokaisella nuorella on oltava vähintään yksi harrastus ja oikeus uskoa hyvään tulevaisuuteen.

MUUTTOLIIKE

Kaupunkia ja maaseutua ei saa asettaa vastakkain. Yhteiskunnan eheyttäminen, työpaikat ja syrjäytymisen vähentäminen ovat seuraavan eduskunnan tärkeimpiä hoidettavia asioita.

VEROTUS

Verotuksen tulee kannustaa työntekoon, yrittämiseen ja kestävään kehitykseen. Verotuksen pitää kohdella kaikkia tasapuolisesti, olit sitten yrittäjä, palkansaaja tai eläkeläinen.

MIELUISIN HALLITUSKUMPPANI

Eduskuntavaalien tulos ja hallitusohjelma ratkaisevat hallitusyhteistyön tekijät.

USKONTO

Arvostan seurakuntien tekemää hengellistä ja vapaaehtoistyötä. Itse olen tavallinen, kastettu ja rippikoulun käynyt evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen.

YKSITYISAUTOILU JA ILMASTO

Yksityisautoilu on välttämätön liikkumisen muoto maaseudulla, missä joukkoliikenneyhteydet ovat erilaiset kuin kaupungeissa. Paras ilmastoteko on realistinen vihreys ja uusiutuvat polttoaineet. Ilmasto ei pelastu autoilun hintaa tai verotusta korottamalla.

KIINTEISTÖVERON ULOTTAMINEN MAA- JA METSÄTALOUSMAAHAN

Peltojen ja metsien kiinteistöverolle ehdoton EI.
Metsien puunmyyntiä verotetaan jo nyt.

LUONNONVARAT

Metsät ovat Suomen tärkeintä uusiutuvaa luonnonvaraa. Ne kasvavat vuodessa enemmän kuin niitä hakataan. Turve on myös jatkossa energiaa. Puurakentaminen on ilmastoteko.

TURVALLISUUS

Turvallisessa maassa ei luoda tietoisesti eriarvoisuutta ihmisten kesken. Sellaisessa maassa voi liikkua pelkäämättä ihmisiä tai eläimiä.

Näin tuumaa Esko

Esko Lehtimäki
koulutusjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
kansanedustajaehdokas
Puh. 040 550 6141
Sähköposti eslehtimaki@gmail.com Teen töitä sen eteen, että Pohjanmaan maakuntien kylät, taajamat ja kaupungit säilyttävät elinvoimaisuutensa. Jokaisella on oltava oikeus asua, kouluttautua ja tehdä työtä siellä missä haluaa.

Kuva: Parra / Heikki Mahlamäki