ELINVOIMAINEN MAASEUTU on kaikkien etu

Maa- ja metsätaloudella on suomalaisille erittäin suuri merkitys. Syödähän pitää joka päivä – ja kotimainen ruoka on maailman puhtainta, eettisesti tuotettua ja edullista.

Elinvoimaisella maa- ja metsätaloudella on myös aluepoliittisesti valtava rooli. Maatalouden kannattavuutta lähtisin nostamaan mieluummin kotimaisen ruoan arvostuksen kuin halpuutuksen kautta. Tuottaja haluaa rahansa mieluummin oikeana hintana kuin tukena.

Suomalaisten maataloustuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla. Tästä on esimerkkinä puhtaan kauran vienti Eurooppaan ja lihan vienti Kiinaan. Tarvitaan tuotekehitystä ja puhtaaseen luontoomme perustuvaa markkinointia.

Perhetilojen vankkumattomana kannattajana kannan huolta myös tuottajien hyvinvoinnista. Lomitusjärjestelmä on tärkeä eläintilalle. Kansallinen liikkumavara EU-asioissa on pieni, ja näen korjattavaa järjestelmässä. 

Inhimillinen erehdys ei saisi johtaa katastrofiin, kuten nyt voi käydä. EU-tietojen ilmoitusvelvollisuuteen pitää lisätä mahdollisuus korjata vahingossa tehtyjä virheitä.

Tukea innovaatioille

Peräänkuulutan valtiolta jatkossakin kannustustoimia maatalouden uusiin investointeihin. Energian kiertotaloudella raha pysyisi öljyvaltioiden sijaan kotimaassa.

Maataloudessa investointeja ei saada heti takaisin ja työ on pitkäjänteistä. Energiaveron palautussysteemi on hyvä ja sen lisäksi pitäisi mahdollistaa vapaaehtoinen tilusjärjestely ja saada rahoituksiin edullisia lainoja.

Suomalainen metsänhoito on ilmastotyötä

Arvostan metsänomistajien kykyä ja sitoutuneisuutta hoitaa metsiään. Tiukkojen metsälakien ansiosta metsät tuottavat hyvin.

Maailmalle pitää viedä metsäosaamistamme. Hyvin hoidettu metsä on iso hiilinielu, hyvä työllistäjä ja vientitulojen lähde. Yksityisten metsien pakkosuojelua en hyväksy ja avohakkuut pitää jatkossakin sallia.

Ei kiinteistöveroa pelloille eikä metsille

Maa- ja metsätalous maksaa tulo- ja pääomaveroja sekä arvonlisäveroja kuten muukin yritystoiminta.

Uusista tuotantorakennuksista peritään tuottavuuteen nähden liian isoja kiinteistöveroja. Yli 10 000 euroa vuodessa kotieläinrakennuksesta ei ole harvinaisuus.

Keski-Euroopasta poiketen Suomen metsissä on jokamiehenoikeudet. Ne olisivat vaarassa, jos metsille tulisi kiinteistövero.

Maasta työtä ja yrittäjyyttä

Maa- ja metsätalousyrittäjänä tunnen alan kannattavuusongelmat. Maa- ja metsätaloudella on avainmerkitys Etelä-Pohjanmaalle, sen työllisyydelle ja yrittäjyydelle. Kannattava maatalous vaikuttaa myös pohjalaisen metalliteollisuuden kannattavuuteen ja työpaikkoihin sitä kautta. Moni yritys valmistaa laitteita nimenomaan maatalouden käyttöön.

Etelä-Pohjanmaa elää maasta, joten elintarviketuotannon kannattavuudesta on pidettävä huolta. Yhteiskunnan tulee edistää bioenergian käyttöä, luohan se työtä ja yrittäjyyttä. Pohjalaisilla lakeuksilla on tähänkin osaamista.

Toimin osaltani sen eteen, että Etelä-Pohjanmaa ja vahvasta energiatoimialasta tunnettu Pohjanmaan maakunta löytävät yhteisiä energiakehityshankkeita.

Maatalouden kannattavuuskysymystä pohtinut Reijo Karhinen on esittänyt, että maataloustuet otettaisiin pois tiloilta, joiden myyntituotot ovat alle 20 000 euroa vuodessa.

Minä tyrmään tämän ajatuksen. Pienen tilan pitää saada yrittää yhtälailla kuin suurenkin. Se on yrittäjän vapautta. Jos pienet poistuvat, maaseutu autioituu ja loputkin palvelut häviävät. Se ei ole kenenkään etu.

Teksti on Esko Lehtimäen MUUTOSVOIMAA-vaalilehdestä.

Kotimainen lähiruoka on ykkösasia ja sen suosiminen on ilmastoteko.

Suomalaisen maa- ja metsätalouden sekä yrittäjyyden elinvoimaisuus koituu kaikkien eduksi.